Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Počet firiem: 54
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
37828100: Banskobystrický samosprávny kraj
37827731: Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
37830058: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
37949683: Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici
37950258: Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
37950274: Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
37950339: Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
37949900: Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
00313271: Mesto Banská Bystrica
00313262: Obec Badín
00313297: Obec Baláže
00313491: Obec Brusno
00313335: Obec Čerín
00313360: Obec Dolná Mičiná
00313378: Obec Dolný Harmanec
00313386: Obec Donovaly
00313408: Obec Dúbravica
00313416: Obec Harmanec
00313432: Obec Hiadeľ
00313459: Obec Horná Mičiná