Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1395
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
34122249: AVENA, družstvo agroslužieb
36626511: AVJ - EKON SERVIS, s.r.o.
31576290: B B AQEX,spol. s r.o.
36631868: B.B. - VLV, s.r.o.
30229120: B. + J. spol. s r.o.
30223202: B S K, a.s.
30227020: B Y Z P E C a.s.
36635502: BALI, s.r.o.
36352802: Banskobystrický pivovar, a.s.
36055654: BARTOLOMEI GROUP, s.r.o.
36647951: BARZZUZ s.r.o.
36042960: BASK, spol. s r.o.
36050181: Baško, s.r.o.
36031216: BB SK STEEL s.r.o.
36037923: BB VÝŤAHY, s.r.o.
36633259: BBCOM s.r.o.
43687997: Bc. Ľubomír Dekker
43619924: Bc. Silvia Strečková
40371018: Bc. Zuzana Géciová - ZUNA
43731970: Beata Poničanová