Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1395
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
14244136: Anna Kleprlíková-ANPEK očná optika
34987631: Anna Kmeťová - CUKRÁRENSKÁ VÝROBŇA ANNA
43258174: Anna Kubáseková
32028547: Anna Pischová - VYGAST
34258876: Anna Polónyová
30573513: Anna Pribylinová Krajčírstvo PRIMA
40091821: Anna Sedliaková - AS
37068784: Anna Šmálová - AŤA
41178106: Anna Spodniaková
11931302: Anna Štefková AŤA
32007051: Anna Šuleková DIANA-krajčírsky salón
36703109: ANTEL TRADE, s.r.o.
40089711: Anton Hraško-MAŤO
43626483: Anton Joščák
17063540: Anton Polák POLAN ELEKTRO
41677137: Anton Vik
36637114: AONE NUTRITION spol. s r.o.
36028703: APEX - BKM s.r.o.
36819034: ARKANE, spol. s r.o.
43961631: ATYP - FIRE, s.r.o.