Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1395
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
17986044: Alena Drusková
41385730: Alena Jancurová
44617348: Alena Medveďová - LIENKA
32027796: Alena Petránová
34988645: Alexander Kováč
36039250: ALEXANDRA, s.r.o.
30223041: ALFA BIO, spol.s r.o.
36056669: ALFAS, s.r.o.
36004171: ALKEA, s.r.o.
36650773: ALOM, s.r.o.
35676914: ALSTOM, s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby
31617174: AMBASADOR BELL JACK, s.r.o.
44714548: Andrea Lichá
40595498: Andrea Slobodová - ANDREAS
37073028: Andrej Čierny
43659209: Andrej Rondzík
36633925: ANIS PÍLA s.r.o.
34707018: Anna Ácsová
30572185: Anna Ďurkovičová - TINA
32000391: Anna Gešková