Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1395
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44358661: 2 D-B Bystrica, s.r.o.
31606954: 3 D - DIANIŠKA, s.r.o.
31618316: 3BPS, s.r.o.
44792301: A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.
31560270: A.R.S., spol. s r.o.
36632147: A-SKI LOM, s.r.o.
44255063: ABECE, s.r.o.
36009270: ABS, s.r.o.
36621005: ADEAL s.r.o.
36736589: ADITIVA, s.r.o.
36051934: Aero Model Slovakia, s.r.o.
36028827: AGRIO - postrekovače, spol. s r.o.
31645445: AGRO BB, s.r.o.
31418481: AGRO REINHART, spol. s.r.o.
44209011: AKADEM, s.r.o.
36021105: AKELA, s.r.o.
36780031: AKIM & GLADIS, s.r.o.
36033154: Albatros - BB, spol. s r.o.
32029560: Alena Barošová - LB Lucia
43752781: Alena Braučoková